Dé vacature & stage
site van werkgevers
in Brabant

Lasser TIG / Bankwerker Gevorderd - Veldhoven 33 - 40+ uur vacature

Productie Veldhoven 1342 keren bekeken
Vacature omschrijving

Werkzaamheden

 • Lezen van technische tekeningen.
 • Meten, uitlijnen en opspannen op basis van tekening of model.
 • Het verbinden van onderdelen door  hecht- en aflassen. (TIG)
 • Het samenstellen van constructiedelen. Frames en plaatwerk
 • Meten en controleren van bewerkte onderdelen.
 • Onderhouden van lasapparatuur.


Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Is verantwoordelijk voor het tijdig afleveren van de te fabriceren producten met het vereiste kwaliteitsniveau (volgens specificaties).
 • Draagt zorg voor orde en netheid van zijn werkplek en 5S taken algemeen.
 • Is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van het aan hem toegewezen bedrijfsgereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werkt veilig en verantwoord en houdt zich aan til- en hijsinstructies.
 • Is gericht op goede samenwerking en het optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen.