Dé vacature & stage
site van werkgevers
in Brabant

Projectleider werkvoorbereiding/projecten (€3500-€4500) - Veldhoven 33 - 40+ uur vacature

Management/ Leidinggevend Veldhoven 1143 keren bekeken
Vacature omschrijving

Projectleider werkvoorbereiding/projecten
De functie is gericht op het ondersteunen van het primaire proces. De werkzaamheden betreffen het technisch uitwerken van orders, plannen van mensen, productie en/of machinebezetting, calculeren van kwantitatieve en kwalitatieve benodigdheden en/of optimale samenstelling, bewaken van (een gedeelte van) projectadministratie en evalueren van productie en/of projecten aan de hand van nacalculatie.

 • Het uiteenzetten van de werkzaamheden en eventueel instrueren van de productiemedewerkers.
 • Het bepalen van de werkmethode, werkvolgorde en de in de productie toe te passen systematiek.
 • Calculeren van kostprijzen of benodigde materialen voor productie of (delen van) projecten.
 • Inkopen of afroepen van benodigde materialen.
 • Plannen van medewerkers en/of productiecapaciteit en productie.
 • Verricht ontwerpactiviteiten op basis van de in opdracht/offerte omschreven ontwerpspecificaties (kan conceptueel meedenken).
 • Het vertalen van tekeningen in werktekeningen, stuklijsten, werkinstructies en verzorgen van de data-instelling voor de tekeningen.
 • Voorbereiden van productielijnen
 • Verzorgen van nacalculaties.
 • Ziet toe en stuurt bij op de kwaliteit van de geproduceerde producten binnen de kaders vastgesteld door de klant.
 • Oplossen van (mogelijke complexe) technische problemen.
 • Overlegd met klanten, leveranciers en voert intern overleg.

Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Is verantwoordelijk voor het juist begroten van de – voor de productiewerkzaamheden – benodigde materialen en de tijdige inkoop en aanlevering van materialen
 • Werkt geordend en accuraat, met overzicht over en inzicht in het geheel aan activiteiten. 
 • Signaleert tijdig misstanden en /of risico’s en rapporteert deze aan de directeur.
 • Is verantwoordelijk voor het aandragen van verbetervoorstellen ten aanzien van de  de werkzaamheden.
 • Is gericht op goede samenwerking en het optimaliseren van de productieactiviteiten.
 • Past 5S toe op werkruimte en in het algemeen.